Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Αθηναίων. Τα γραφεία της λειτουργούν στην οδό Μακρυγιάννη 2-4, στο ιστορικό κτήριο Βάιλλερ…..

ΙΤΕ

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1983 και είναι ένα εκ των 10 ερευνητικών ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από τα μεγαλύτερα και πλέον άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Raymetrics Α.Ε

Η Raymetrics Α.Ε. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές ατμοσφαιρικών LIDAR και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ατμοσφαιρικών LIDAR  με περισσότερα από 15 χρόνια στην περιβαλλοντική τηλεπισκόπηση. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην κοινότητα του LIDAR με μακροχρόνιες διεθνής …..

eforia

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ) υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με χωρική αρμοδιότητα το Δήμο Αθηναίων. Τα γραφεία της λειτουργούν στην οδό Μακρυγιάννη 2-4, στο ιστορικό κτήριο Βάιλλερ. Στη σημερινή της οργανωτική δομή ιδρύθηκε το 2014. Είναι αρμόδια για την προστασία, ανάδειξη, στερέωση και αναστήλωση μνημείων, αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Νόμος 4858/2021, ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021). Στο πλαίσιο αυτό αδειοδοτεί, ή εισηγείται και γνωμοδοτεί επί θεμάτων στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής ή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Η αρμοδιότητα της ΕΦΑΠΑ ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα και μελέτη, τη δημοσίευση και τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών. Μεριμνά, επίσης, για θέματα έρευνας, αποκάλυψης, προστασίας, φύλαξης, ανάδειξης και έκθεσης των αρχαιοτήτων, αλλά και για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση κάθε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους.

Στην εμβέλεια δράσης της εμπίπτουν σημαντικοί οργανωμένοι – επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία (Ακρόπολη Αθηνών, Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, Κεραμεικός, κ.α), καθώς και πλήθος βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων.

Παράλληλα εκτελεί ή επιβλέπει σημαντικά έργα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στα όρια του Δήμου Αθηνών, με πρώτιστους στόχους τη διατήρηση των μνημείων ως πολιτισμικό αγαθό και την απόδοσή τους στους επισκέπτες.

Διενεργεί σωστικές και συστηματικές ανασκαφικές έρευνες και έχει την ακόλουθη ευθύνη της συντήρησης και τεκμηρίωσης των αρχαιολογικών ευρημάτων και της μελέτης και έρευνας των αποτελεσμάτων τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων με τοπικούς φορείς, επιβλέπει πλήθος εργασιών, που αφορούν σε εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής αρμοδιότητάς της. Παράλληλα, υλοποιεί αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, ως υποέργα, σε τεχνικά έργα άλλων φορέων.

Στην επικοινωνιακή και εξωστρεφής δράση της ΕΦΑΠΑ περιλαμβάνεται η διοργάνωση και φιλοξενία περιοδικών εκθέσεων, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών επιστημονικών εκδόσεων.

Το έργο CALLOS εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑΠΑ, ως 1ος Δικαιούχος και Συντονιστής Φορέας της Πράξης, και υλοποιείται υπό την επίβλεψη έξι μονίμων και ΙΔΑΧ συντηρητών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΣΑΕΤ) της Εφορείας.

Κατά την κατάθεση, έγκριση και υλοποίηση του έργου, διετέλεσαν:

Προϊστάμενοι Εφορείας: Ε.Μπάνου, Ε.Κουντούρη

Προϊστάμενοι ΤΣΑΕΤ: Σ.Δασκαλάκης, Σ,Παπιδά, Η.Τσίγκρη

Υποστήριξη του έργου:

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: Γ.Πίκουλης

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων & Μελετών: Π.Αναστασάκου 

efaathculture.gr

ereunas

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1983 και είναι ένα εκ των 10 ερευνητικών ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από τα μεγαλύτερα και πλέον άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.

Το ερευνητικό προσωπικό του ΙΗΔΛ έχει αναδείξει το Ινστιτούτο ως ένα από τα σημαντικά κέντρα έρευνας στο πεδίο του έχοντας παγιώσει τη διεθνή παρουσία του στους τομείς της επιστήμης των λέιζερ, των πολυμερών, των υλικών και της μικροηλεκτρονικής. Αυτό καταδεικνύεται μεταξύ άλλων από τις υψηλού επιπέδου και απήχησης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (περίπου 200/έτος), από τιμητικές διακρίσεις που απονέμονται στους ερευνητές του ΙΗΔΛ αλλά και από τη σημαντική χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από ανταγωνιστικά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια, μια πολυσχιδή ερευνητική δραστηριότητα (Photonics for Heritage Science) έχει αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ η οποία εστιάζεται στη μελέτη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και τεχνολογίας λέιζερ στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (ΠΚ) και ειδικότερα στην ανάλυση (φασματοσκοπικές τεχνικές λέιζερ), διάγνωση (απεικονιστικές και ολογραφικές τεχνικές) και τη συντήρηση (με βάση τη φωτοαποδόμηση με λέιζερ) ιστορικών/αρχαιολογικών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης. Παράλληλα με την εξέλιξη και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, οι ερευνητές του ΙΗΔΛ αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιτόπιων (on site) αναλύσεων και εφαρμογών συντήρησης με λέιζερ, έχουν αναπτύξει αντίστοιχη φορητή ή μεταφερόμενη οργανολογία που περιλαμβάνει:

  • Όργανα στοιχειακής ανάλυσης LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) (σειρά LMNT),
  • Όργανα πολυφασματικής απεικόνισης (σειρά IRIS),
  • Συστήματα ολογραφικής συμβολομετρίας (σειρά DHSPI) καθώς και
  • Συστήματα καθαρισμού με επιλογή τεχνικών παραμέτρων λέιζερ ανά περίπτωση καθώς και εξελιγμένα συστήματα μετακίνησης/σάρωσης της δέσμης.

Τα ανωτέρω συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο πολλών δράσεων με πλέον χαρακτηριστική αυτή του καθαρισμού με λέιζερ των γλυπτών του Παρθενώνα και του Ερεχθείου στην Ακρόπολη των Αθηνών ενώ η συντήρηση με λέιζερ των Καρυατίδων στο Μουσείο της Ακρόπολης με την πρωτοποριακή υλοποίησή σε συνθήκες ανοικτής θέασης στο κοινό έχει τιμηθεί διεθνώς με το IIC Keck Award 2012.

Διαχρονικά, το ΙΗΔΛ έχει ενεργό συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την ΠΚ ενώ αποτελεί ενεργό μέλος ενός εκτενούς δικτύου ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ΕΥ), με πρόσφατο έργο το IPERION-HS (Ιntegrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science, H2020-INFRAIA-2019-1- 871034) και ηγείται της E-RIHS.gr, της ΕΥ για την επιστήμη της ΠΚ που περιλαμβάνεται στον ελληνικό εθνικό οδικό χάρτη για τις ΕΥ και θα χρησιμεύσει ως ένας από τους Εθνικούς Κόμβους για το E-RIHS.

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής (ΚΠΠ) αποτελεί μια εξειδικευμένη μονάδα του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, η οποία  ακολουθεί διεπιστημονική προσέγγιση και επιδιώκει να καλύψει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πολιτισμικής πληροφορίας και τις διεργασίες τεκμηρίωσης, με σκοπό την υποστήριξη της διατήρησης, μελέτης και διάχυσης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το ΚΠΠ παρέχει μια εξειδικευμένη προσέγγιση σε συσχετιζόμενες δραστηριότητες του ΕΠΣ και το πλαίσιο συνεργασίας με πολιτισμικούς οργανισμούς και με επιστήμονες του πεδίου των ανθρωπιστικών επιστημών. Το πλαίσιο αυτών των συνεργασιών κυμαίνεται από βασικά ερευνητικά θέματα ως σε θέματα ανάπτυξης πραγματικών εφαρμογών βιομηχανικής ποιότητας. 

Οι δραστηριότητες του ΚΠΠ συνδυάζουν  ειδικές γνώσεις  στην αναπαράσταση γνώσης, μεθόδους κατασκευής οντολογιών, συστήματα διαχείρισης γνώσης, βάσεις δεδομένων και τεχνολογία παγκοσμίου ιστού με γνώσεις στην αρχαιολογία, επιστημονική τεκμηρίωση  και διαχείριση μουσειακών αντικειμένων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, συντήρηση έργων τέχνης, αρχεία και βιβλιοθήκες, διαχείριση θησαυρών όρων και λεξιλογίων και σε άλλους πολιτισμικούς κλάδους. Μεταξύ των αποτελεσμάτων από αυτές τις δραστηριότητες συγκαταλέγονται  η  ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούν μια επιστημονική πρόκληση ή εφαρμογή επιστημονικής έρευνας σε πραγματικό περιβάλλον. Επίσης δρα  ως αρμόδιο κέντρο για τo CIDOC-CRM (ISO 21127), με την ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με συμβουλευτικό ρόλο προς τους ερευνητές και υλοποιητές, και με την συμβολή του στην διάδοση, συντήρηση και εξέλιξη του προτύπου.. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα ενιαίο και επεκτάσιμο σημασιολογικό πλαίσιο ικανό να  συγκεντρώσει, συσχετίσει και ολοκληρώσει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην  πολιτιστική κληρονομιά.

 

Στο CALLOS το ΙΤΕ έχει την επίβλεψη των επιστημονικών και ερευνητικών  εργασιών για το σύνολο του έργου, αναπτύσσει δύο φορητά συστήματα καθώς και τις αντίστοιχες μεθοδολογίες ανάλυσης και καθαρισμού με τεχνολογία laser ενώ παράλληλα υλοποιεί την δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου για τα δεδομένα που παράγονται από την διεξαγωγή των δράσεων ανάλυσης και συντήρησης και μιας πλατφόρμας γνώσης για την διάχυση αυτών στο ευρύ κοινό.

raymetrics

Η Raymetrics Α.Ε. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές ατμοσφαιρικών LIDAR και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ατμοσφαιρικών LIDAR  με περισσότερα από 15 χρόνια στην περιβαλλοντική τηλεπισκόπηση. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην κοινότητα του LIDAR με μακροχρόνιες διεθνής αλλά και εγχώριες συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μετεωρολογικούς οργανισμούς, αεροδρόμια και μεταλλευτικές βιομηχανίες.

Η εταιρία διεύρυνε τις εφαρμογές της μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα CALLOS αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο σύστημα  LiF-LIDAR για τις δοκιμές πεδίου του έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου, ο Δρ. Γεώργιος Γεωργούσης ενήργησε ως επιστημονικός εκπρόσωπος της εταιρίας, σε συνεργασία με τον Δρ. Γεώργιο Τσακνάκη. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο