Κρυσταλία Μελεσανακη

Η Κρυσταλία Μελεσανάκη είναι απόφοιτος της Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του ΤΕΙ Αθηνών (1999). Από το 1998 μέχρι και σήμερα είναι ενεργό μέλος της ερευνητικής ομάδας Photonics for Heritage Science του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα καθώς και σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση τεχνικών λέιζερ για τον καθαρισμό και την ανάλυση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν φασματοσκοπικές τεχνικές λέιζερ (LIF και LIBS) για την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό των αρχαιολογικών αντικειμένων και των έργων τέχνης, εφαρμογές καθαρισμού με λέιζερ σε έργα τέχνης (βυζαντινές εικόνες, πίνακες ζωγραφική, σύγχρονα έργα τέχνης, κεραμικά μεταλλικά και λίθινα αντικείμενα κ.λπ.), καθώς και την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μεθόδων συντήρησης (π.χ. καθαρισμός με λέιζερ) με τη χρήση φασματοσκοπικών και απεικονιστικών τεχνικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο