Χρυσούλα Μπεκιάρη

Η Χρυσούλα Μπεκιάρη εργάζεται ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, από τον Απρίλιο του 1985.

Είναι απόφοιτος  του Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το  Queens College of the City University of New York.

Απασχολείται κυρίως με ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό λειτουργιών προηγμένων πολιτισμικών πληροφοριακών συστημάτων, εννοιολογική  αναπαράσταση πληροφοριακών δομών για την υποστήριξη της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας,  εναρμόνιση εννοιολογικών σχημάτων βάσεων δεδομένων και κατασκευή οντολογιών.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα  ως συντονίστρια ή επιστημονική υπεύθυνος.

Δίδαξε προπτυχιακά μαθήματα, όπως εισαγωγή στους υπολογιστές, συστήματα βάσεων δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και μεταπτυχιακό μάθημα για μεθόδους και συστήματα πολιτισμικής τεκμηρίωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Από το 2002 συμμετέχει και συντονίζει τις συναντήσεις της  Ειδικής Ομάδας Εργασίας  (Special Interest Group- SIG) της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums – ICOM) .

Μετάβαση στο περιεχόμενο