Συνεργασία μελών ομάδας ΕΦΑΠΑ και ΙΤΕ στην Κρήτη

Συνεργασία μελών ομάδας ΕΦΑΠΑ και ΙΤΕ στην Κρήτη

2 Ιουνίου, 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια ακόμα επίσκεψη των συντηρητών/τριών της ΕΦΑΠΑ στην Κρήτη. Επί επτά ημέρες, οι διεπιστημονικές ομάδες εργασίας από την Εφορεία αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συνεργάστηκαν δημιουργικά για τις ανάγκες του έργου CALLOS. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη, τόσο του ψηφιακού αποθετηρίου, όσο και της μεθοδολογίας για την λειτουργία των διατάξεων ανάλυσης και καθαρισμού με λέιζερ που θα εξοπλίσουν το Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης (ΑΕΣ) στην ΕΦΑΠΑ. Οι εργασίες οργανώθηκαν και κατανεμήθηκαν, ώστε κάθε ομάδα να λειτουργήσει στοχευμένα για την περάτωση του έργου.

Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο