Συμμετοχή έργου CALLOS στην ημερίδα “Smart-Eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας”

Συμμετοχή έργου CALLOS στην ημερίδα “Smart-Eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας”

7 Ιουλίου, 2022

Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα του έργου CALLOS παρουσιάστηκε από τη συντονίστρια του έργου Δρ Ειρήνη Αμπατζίογλου, συντηρήτρια αρχαιοτήτων της ΕΦΑΠΑ, και συνεργάτες από την ΕΦΑΠΑ, τα δύο ινστιτούτα ΙΗΔΛ και ΙΠ του ΙΤΕ και την εταιρία Raymetrics Α.Ε., στην υβριδική ημερίδα με τίτλο: «Smart-Eye: Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας». Την ημερίδα διοργανωσαν οι PersLab – Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης ΑΠΘ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και η InfoΔημ – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στις 7 Ιουλίου 2022. Έλαβε χώρα δια ζώσης στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ και εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Η ανταλλαγή απόψεων και γνώσης ήταν σημαντική για θέματα τεχνολογίας και ψηφιακών εφαρμογών για τη διάχυση πληροφορίας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η παρουσίαση του CALLOS κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα για την πορεία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://smarteye.gr/media/attachments/2022/06/29/programma_smart_eye.pdf 

2.07-ph1
Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο