Σπήλιος Δελλής

Ο Δρ Σπήλιος Δελλής είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φυσική Υλικών από το ίδιο τμήμα, μεταπτυχιακού διπλώματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το διδακτορικό του αφορούσε τη βελτίωση και την χειραγώγηση της φωτοφωταύγειας ημιαγωγών με χρήση μεταλλικών νανοδομών. Ο Δρ Δελλής έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων νανοϋλικών και νανοδιατάξεων. Ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Nottigham Trent University όπου εργάστηκε στην ανάπτυξη εύκαμπτων διαφανών ηλεκτρονικών. Υπήρξε επίσης μέλος της «Ομάδας Τεχνολογίας Σύντηξης» του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών «Δημόκριτος» για τέσσερα χρόνια, με κύρια ασχολία την μελέτη κρυσταλλικών ατελειών που προκαλούνται από την ακτινοβολία νετρονίων υψηλής ενέργειας σε μεταλλικά υλικά για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις σύντηξης. 

Ο Δρ Δελλής έχει περισσότερες από 16 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 30 συνεισφορές σε συνέδρια. Το πεδίο εξειδίκευσης του περιλαμβάνει την πειραματική φυσική, τα λέιζερ υψηλής ισχύος, την νανοτεχνολογία και μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων. Ο Δρ Δελλής είναι μέλος της ομάδας R&D της Raymetrics Α.Ε. από τις αρχές του 2022 με κύρια καθήκοντά την εξέταση και αξιολόγηση εφαρμογών της  τεχνολογικής προόδου στα υπάρχοντα συστήματα LIDAR ή/και την ανάπτυξη νέων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο