Προετοιμασία δειγμάτων αρχαιολογικού υλικού για μεταφορά στο ΙΤΕ

Προετοιμασία δειγμάτων αρχαιολογικού υλικού για μεταφορά στο ΙΤΕ

1 Ιουνίου, 2022

Για την ρύθμιση και αξιολόγηση των διατάξεων laser που ετοιμάζονται, δείγματα αρχαιολογικού υλικού αρμοδιότητας της ΕΦΑΠΑ μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στην Κρήτη, επιπρόσθετα  εκείνων που είχαν ήδη μετακινηθεί από τον Απρίλιο του 2021. Πρώτο μέλημα για την ασφαλή μεταφορά τους είναι η επιμελής συσκευασία τους από τους συντηρητές/τριες της ΕΦΑΠΑ. Τα εν λόγω αρχαιολογικά δείγματα θα παραμείνουν στα εργαστήρια του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Συντηρητές/τριες του έργου CALLOS της ΕΦΑΠΑ που συνόδευσαν τα δείγματα στην Κρήτη, θα υποστηρίξουν τις εργασίες εκεί για το επόμενο χρονικό διάστημα, 2-17/6/2022.

Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο