Μυρτώ Κασιμάτη

Η Μυρτώ Κασιμάτη είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. Στην πτυχιακή της εργασία ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυγλωσσικής εφαρμογής Android για το Μουσείο – Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη – Teriade. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με κατεύθυνση Πληροφοριακά συστήματα στην Διοίκηση επιχειρήσεων.

Έχει εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και σε δημόσιους φορείς στον τομέα της πληροφορικής. Έχει επίσης ασχοληθεί και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το InterregVolunteeringYouth (IVY) αλλά και σε προγράμματα κινητικότητας νέων Erasmus+. Συμμετείχε στο έργο CALLOS με την ειδικότητα ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την διάχυση του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο