Μιχάλης Ανδριανάκης

Ο Ανδριανάκης Μιχάλης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) στα «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» του ΕΛΜΕΠΑ.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας “Photonics for Heritage Science” του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ). Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως στην ανάπτυξη συστημάτων λέιζερ, στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και διατάξεων ψηφιακών συμβολομετρικών τεχνικών, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικών που αφορούν σε επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, διαχείριση συσκευών και αυτόματο έλεγχο οργάνων και μηχανικών διατάξεων.

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που αφορούν την προστασία της Πολιτιστικής κληρονομιάς όπως τα: CHARISMA, SYDDARTA, KRIPIS – POLITEIA, CLIMATE FOR CULTURE, IPERION, HELLAS CH, CALLOS κλπ. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πραγματοποιώντας μετρήσεις που αφορούν σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων εντάσσονται και συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς για παροχή υπηρεσιών μετρήσεων δομικής διάγνωσης υλικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο