Μάρθα Αθανασιάδου

Η Μάρθα Αθανασιάδου είναι συντηρήτρια αρχαιοτήτων της ΕΦΑΠΑ με πτυχίο από το ΤΕΙ της Αθήνας (2001) και με μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ (2005) στον τομέα της επιστήμης της συντήρησης και της αρχαιομετρίας (Cardiff University – MSc in Conservation Science).

 Από το 2001, εργάζεται σε μουσεία, ανασκαφές και αναστηλωτικά έργα σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και ως ιδιώτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επικοινωνία της συντήρησης στο κοινό (ευρύ και εξειδικευμένο), την αρχαιομετρία, τη μελέτη και συντήρηση αρχαίων κονιαμάτων και τοιχογραφιών και χαρτώου υλικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο