Κώστας Πετράκης

Ο Κώστας Πετράκης είναι μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ICS-ΙΤΕ, Ελλάδα. Είναι  απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με μεταπτυχιακό  δίπλωμα (MSc) στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Από το 2014 έως και σήμερα εργάζεται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την υποστήριξη ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων.

Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει σε δύο έργα ERC, τρία H2020, δύο EPAnEK, και δύο ΕΣΠΑ: SeaLiT, Ricontrans, ARIADNE, PARTHENOS, VRE4IC, HELLAS-CH ELI LASERLAB, POLITEIA, POLITEIA II, PROTEAS. Ασχολείται με το Conceptual Modeling και την Αναπαράσταση Γνώσης και έχει εμπειρία με μοντέλα όπως το Cidoc-CRM και το European Directive Inspire. Εξειδικεύεται σε τεχνολογίες Javascript, Ajax, HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, React, Java, Java Servlets και Web Services.

Έχει ισχυρό υπόβαθρο δουλεύοντας με αρχεία JSON, XML και RDF και αποθετήρια όπως eXist db, virtuoso, blazegraph, CouchDB και PouchDB. Έχει επίσης αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια, περιοδικά και βιβλία, στους τομείς εξειδίκευσής (web data, documentation systems, visualization tools).

Μετάβαση στο περιεχόμενο