Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης

Ο Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης είναι Φυσικός με ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Φυσική. Από το 1998 εργάζεται στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ ως Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας. Η δραστηριότητά του σχετίζεται με την ανάπτυξη και τις εφαρμογές συστημάτων βασισμένων σε διατάξεις οι οποίες κάνουν χρήση πηγών συμβατικού φωτός ή λέιζερ για εφαρμογές που σχετίζονται με την ΠΚ με έμφαση στα φορητά συστήματα για επιτόπια εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα των εφαρμογών ΠολυΦασματικής Απεικόνισης. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη μεθόδων κατεργασίας υλικών με έμφαση στις εφαρμογές για την ΠΚ.  Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση πολλών ερευνητικών έργων της ομάδας PhoHS τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε διοικητικό.

Έχει ενεργό συμμετοχή σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα του ΙΗΔΛ όπως IPERION-HS, PROTEAS, CALLOS, E-RIHS, HELLAS-CH, POLITEIA-I and II, HERACLES, IPERION-CH, SYDARTA, Climate for Culture, CHARISMA, MultiEncode, MOBILART.

Μετάβαση στο περιεχόμενο