Θεοδοσία Μπίτζου

Η Θεοδοσία Μπίτζου είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΕΜΠ, Aθήνα) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (DEA) στον τομέα «Επιστήμες και Τεχνολογία εφαρμοσμένες στο κτήριο» από την σχολή École Νationale des Ponts et Chaussées (ENPC, Παρίσι, Γαλλία, 1987).

Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ από το 1988, ως υπεύθυνη προγραμμάτων Σχεδίασης με Υπολογιστή με στόχο τη διάδοση των νέων τεχνολογιών CAD στην κοινότητα των μηχανικών. Συμμετείχε σε ερευνητικά έργα του ΙΤΕ-ΙΠ που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, όπως είναι η ανάπτυξη ενός οντοκεντρικού σχεδιαστικού προγράμματος (Λαβύρινθος, ESPRIT, Ithaca).

Συνεχίζει να εργάζεται ως ενεργό μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ σε έργα που αναφέρονται σε μνημεία και τον πολιτισμό, όπως το ΔΕΛΤΟΣ (τεκμηρίωση παλαιών πόλεων της Κρήτης), το Exploring Byzantium, ΠΡΩΤΕΑΣ, CALLOS, κ.ά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο