Η «αποτύπωση» του CALLOS στη ψηφιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η «αποτύπωση» του CALLOS στη ψηφιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς

24 Απριλίου, 2023

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μία από τις διαδικασίες που εκσυγχρονίζεται μέσω λογισμικών σχεδιασμού ή επεξεργασίας εικόνας είναι και η αποτύπωση.

Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η αποτύπωση στο έργο CALLOS να γίνει ψηφιακά χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες του αρχαιολογικού υλικού, με την χρήση του λογισμικού Photoshop®, καθώς είναι το πιο διαδεδομένο εργαλείο επεξεργασίας εικόνας και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ομάδας.

H εκπαίδευση και εκμάθηση του Photoshop® αποτέλεσε πρόκληση, σαν ένα στοίχημα για την ομάδα συντηρητών του έργου, οι οποίοι μέσα σε λίγο χρόνο κλήθηκαν να μάθουν και να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα, για να εξελίσσεται άμεσα και ουσιαστικά η τεκμηρίωση. Η συνεργασία και η βοήθεια από τους γνώστες του προγράμματος προς τους πιο αρχάριους ήταν υποδειγματική και συνετέλεσε στην αποδοτική συνεργασία. Παράλληλα αναπτύχθηκε ένας αναλυτικός οδηγός χρήσης, με στοχευμένες πληροφορίες για το λογισμικό και τα διάφορα εργαλεία του, ο οποίος εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί ο συντηρητής ώστε η αποτύπωση να είναι άρτια.

Ύστερα από εκτεταμένη μελέτη, αναπτύχθηκαν τρία ψηφιακά αρχεία κοινά για όλη την ομάδα, το Πρότυπο Αρχείο Αποτύπωσης, το Αναλυτικό Υπόμνημα και το αρχείο με Κλίμακες διαφόρων μεγεθών, πάνω στα οποία βασίστηκαν οι εργασίες αποτύπωσης. Έτσι, υπήρξε η απαραίτητη οργάνωση, ώστε όλοι στο έργο να μπορούν να αναφέρονται με τον ίδιο τρόπο στα εκάστοτε στοιχεία. Καθώς μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεν υπάρχει κοινή γλώσσα σχεδίασης και χρωματικής απόδοσης των διαφόρων Φαινομένων Φθοράς και Διάβρωσης, ορίστηκαν συγκεκριμένα χρώματα και σχεδιάστηκαν εξειδικευμένα μοτίβα. Το Υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης και τις εξής κατηγορίες: Αρχαία και Ιστορικά Στοιχεία, Επεμβάσεις Συντήρησης και Αναλυτικές Μεθόδους. Με αυτό τον τρόπο κωδικοποιήθηκε όλη η εργασία της Σχεδιαστικής Τεκμηρίωσης και έγινε ομοιόμορφη για το σύνολο του αρχαιολογικού υλικού.

Αξίζει να τονιστεί ότι η δυνατότητα αποτύπωσης μεγάλης ακρίβειας και λεπτομέρειας που μπορεί να αποδοθεί με το Photoshop®, όπως επίσης και η δυνατότητα αποθήκευσης με διαφορετικές μορφές αρχείου ανάλογα με τις ανάγκες, αποτελούν πλεονεκτήματα πολύ σημαντικά για τον συντηρητή ή τον ερευνητή. Τέλος η χρήση του Photoshop® εξυπηρέτησε και άλλα πλεονεκτήματα των ψηφιακών αρχείων σχετικά με τη διαχείρισή τους, όπως για παράδειγμα ο διαμοιρασμός μεταξύ της ομάδας, η δυνατότητα επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε σε πραγματικό χρόνο, κ.α.

Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο