Εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού του Ανοιχτού Εργαστηρίου Συντήρησης CALLOS

Εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού του Ανοιχτού Εργαστηρίου Συντήρησης CALLOS

15 Ιουλίου, 2022

Στο πλαίσιο του έργου CALLOS ξεκίνησαν οι εργασίες δημιουργίας ενός πρωτοποριακού Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης (ΑΕΣ) στις εγκαταστάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ). Το εργαστήριο θα φιλοξενεί και θα εφαρμόζει καινοτόμες αναλυτικές τεχνικές και μεθόδους διάγνωσης και συντήρησης, βασιζόμενες σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής και λέιζερ, οι οποίες σχεδιάζονται από το ΙΤΕ-ΙΗΔΛ και την Raymetrics Α.Ε.

Για τη διαμόρφωση του ΑΕΣ επιλέχθηκε το κτήριο της Εφορείας επί της οδού Πανός 8-10, καθώς βρίσκεται σε θέση κομβική για την ΕΦΑΠΑ και προσβάσιμη για το κοινό, ενώ διαθέτει χώρους που δύνανται να φιλοξενήσουν τον εξοπλισμό που θα αναπτυχθεί για τις ανάγκες του έργου. Πεδίο δράσης του ΑΕΣ είναι μνημεία των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΦΑΠΑ, καθώς και κινητές αρχαιότητες από λίθο, κεραμικό, μέταλλο και θραύσματα τοιχογραφίας.

Ο σχεδιασμός του ΑΕΣ, έγινε λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη λειτουργία του:

  1. τις προδιαγραφές της εγκατάστασης και της λειτουργίας των νέων συστημάτων
  2. τον χώρο εργασίας του προσωπικού
  3. την φυσική πρόσβαση και την υποδοχή του κοινού
  4. την τεχνολογική υποστήριξη ή τα ψηφιακά εργαλεία για τις απαιτήσεις της διάχυσης του έργου

Σε πρώτη φάση, ολοκληρώνονται όλες οι κτιριακές εργασίες πρόσβασης και διαμόρφωσης του χώρου, ενώ παράλληλα το ΑΕΣ εξοπλίζεται με όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Τελική φάση, για την ολοκλήρωσή του αποτελεί η μεταφορά σε αυτό των νέων συστημάτων από το ΙΤΕ-ΙΗΔΛ και την Raymetrics Α.Ε., η εγκατάσταση και η λειτουργία τους.

 

2.08-ph1
Read Comments

Leave a comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο