Ειρήνη Αμπατζίογλου

H Ειρήνη Αμπατζίογλου είναι διδάκτορας συντηρήτρια (University of Lincoln, UK). Αποφοίτησε από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας το 1999. Εργάστηκε ως συντηρήτρια έργων τέχνης από το 2000 σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και ως ιδιώτης, ενώ από το 2010 είναι μόνιμη υπάλληλος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Έχει διαχειριστεί τρία έργα ΕΣΠΑ της Υπηρεσίας ως επιβλέπουσα στις εργασίες συντήρησης και στην οργανωτική δομή. Έχει δημοσιεύσει εργασίες και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελέτη και συντήρηση ιστορικών κονιαμάτων, τοιχογραφιών και έργων ζωγραφικής, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση υλικών και μεθόδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο