Δημήτριος Άγγλος

Ο Δρ Δημήτριος Άγγλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας (1986) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και διδακτορικού διπλώματος στη Φυσικοχημεία (1994) από το Πανεπιστήμιο Cornell (ΗΠΑ). Διετέλεσε ερευνητής στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ κατά την περίοδο 2001- 2009 ενώ το Σεπτέμβριο του 2009 διορίσθηκε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τον Ιούνιο του 2016 προήχθη σε Καθηγητή στο ίδιο τμήμα. Διδάσκει προπτυχιακά (Φυσικοχημεία/Μοριακή Φασματοσκοπία, Εργαστήρια Φυσικοχημείας, Εφαρμογές Λέιζερ στη Χημεία) και μεταπτυχιακά μαθήματα (Φασματοσκοπία Λέιζερ) στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ έχει επιβλέψει/επιβλέπει 5 διδακτορικές διατριβές (PhD), 10 μεταπτυχιακές εργασίες (MSc) και άνω των 15 πτυχιακών εργασιών.

Οι δραστηριότητες της ερευνητικής του ομάδας εστιάζονται α) στη μελέτη φωτοχημικών και φωτοφυσικών διεργασιών σε υλικά υπό την επίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ (laser ablation, random laser action) και β) στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών λέιζερ (LIF, LIBS, Raman) και ανάπτυξη αναλυτικής οργανολογίας με εφαρμογές στην πολιτιστική κληρονομιά και τη βιομηχανία.

Έχει άνω των 120 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (>4100 ετεροαναφορές, h-index:43) και πολυάριθμες παρουσιάσεις σε συνέδρια συμπεριλαμβανομένων και προσκεκλημένων ομιλιών. Από το 2001 μέχρι και το 2016 ήταν υπεύθυνος διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Λέιζερ (Ultraviolet Laser Facility) που λειτουργεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (μέλος του LASERLAB EUROPE) ενώ είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή του ΙΗΔΛ στα έργα ερευνητικών υποδομών πολιτισμικής κληρονομιάς CHARISMA (FP7, 2009-14), IPERION CH (H-2020, 2015-19) και E-RIHS PP(H-2020, 2016-19), IPERION-HS (H2020, 2020-24) και E-RIHS IP (Horizon Europe, 2022-24). Είναι συντονιστής των αναπτυξιακων έργων ΠΡΩΤΕΑΣ (ΕΚΔ ΙΙ, 2020-23) και SpArch (ΕΛΙΔΕΚ, 2020-23), ενώ διετέλεσε συντονιστής των έργων ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ (ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙ, 2018-20),  ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Ι (ΚΡΗΠΙΣ-Ι, 2013-15)  POLYDIAGNO (2012-15). Από το Σεπτέμβριο του 2012 είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Heritage Science.

Διετέλεσε μέλος του Επιστημονικό Συμβουλίου του ΙΗΔΛ από το Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Ιούλιο 2018 και από τον Ιούλιο του 2022 έως σήμερα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο