Δημήτρης Αγγελάκης

Ο Δημήτρης Αγγελάκης είναι μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MPhil) σε Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (UMIST).

Από το 1996 έως σήμερα εργάζεται στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΠ-ΙΤΕ και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έχει συμμετοχή σε ένα μεγάλο αριθμό από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τόσο στον Ευρωπαϊκό, όσο και στον Ελληνικό χώρο.

Στα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται η διαχείριση, συντήρηση, βελτιστοποίηση  βάσεων δεδομένων (σχεσιακών, XML, graph databases) με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού, μοντελοποίηση και ανάλυση απαιτήσεων, τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) και Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (LOD).

Μετάβαση στο περιεχόμενο