Γεώργιος Γεωργούσης

Ο Δρ. Γ. Γεωργούσης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Raymetrics. Αποτελεί επίσης τον ιδρυτή και τον εξειδικευμένο επιστήμονα της εταιρείας στην τεχνολογία Lidar. Έχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μετά την ίδρυση της Raymetrics το 2002 διετέλεσε Διευθυντής Προϊόντων και Έργου (2002-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος (2007 – σήμερα). Είναι υπεύθυνος του τομέα οπτικού σχεδιασμού καθώς και της ανάπτυξης του λογισμικού. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εγκατάσταση των συστημάτων στις τοποθεσίες των τελικών χρηστών και στην παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες. Οι δραστηριότητες του Δρ. Γεωργούση απαιτούν υψηλή ηγετική δράση, γνώση του αντικειμένου και συντονισμό των καθημερινών εργασιών μιας επιχείρησης.

Έχει συνεπιβλέψει ερευνητικά πολύ-εταιρικά προγράμματα της εταιρείας, όπως τα «Q-Switched Optical Oscillator for Optoelectronics Space Applications (Qoma)» (κωδικός έγκρισης ESA: 4000103990/11/NL/CBi), «Q-Switched Optical Oscillator for Optoelectronics Space Applications – 2 (Qoma2)» (κωδικός έγκρισης ESA: 4000115707/15/NL/RA/zk) και «Lab on Chip» (Φάση 2- Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, Corallia). Έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο